Yuko Hasegawa

Exhibition

Inujima Art House Project

Venue : Inujima

Japan(Okayama)


2011-present


Organization : Fukutake Foundation

Artists :
Kohei Nawa, Haruka Kojin, Yusuke Asai, Yusuke Komuta, Olafur Eliasson, Shimodaira Chinatsu, Beatriz Milhazes, SANAA