Yuko Hasegawa

Exhibition

Trans-Cool Tokyo

Contemporary Japanese Art from MOT Collection

Venue : Taipei Fine Arts Museum

Japan(Tokyo)


2011-2012


Organization : Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Culture Creation Project (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), Tokyo Metropolitan Government

Artists :
Haruka KOJIN,Kazuhiko HACHIYA, Kentaro YOKOUCHI, Kiichiro ADACHI, Kohei NAWA, Koki TANAKA, Kouichi TABATA, Kyoko MURASE, Masakatsu TAKAGI, Michihiro SHIMABUKU, Mika KATO, Ryoji IKEDA,Takashi MURAKAMI,Yasumasa MORIMURA, Yayoi KUSAMA, Yoshihiro SUDA, Yoshitomo NARA, Zon ITO